Hostal Esteba

Hostal Esteba

Caldes de Malavella, Girona
Hostal Esteba  header
Home > Avís legal

Avís legal
Hostal Esteba

Introducció
L'accés, navegació i utilització del Lloc Web hostalesteba.com (en endavant, el "Lloc Web") implica l'acceptació expressa i sense reserves de tots els termes de les presents condicions d'ús, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte formalitzat per escrit i signat.
La seva observança i compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi la web. Si vostè no està d'acord amb els termes exposats, no accedeixi, navegui o utilitzi cap pàgina del lloc web.

1.- DADES DE L’EMPRESA.

Nom del domini: www.hostalesteba.com
Nom comercial: HOSTAL ESTEBA
Denominació social: HOSTAL ESTEBA 2017, S.L.
NIF: B17995150
Domicili social: Carrer Francesc Macià 2, Caldes de Malavella, 17455, Girona
Telèfon: 972 47 00 55
e-mail: info@hostalesteba.com

2.- OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ.

Les presents condicions d'ús regulen l'accés, navegació i utilització del Lloc Web, sens perjudici que HOSTAL ESTEBA 2017, S.L. es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del web, així com les condicions requerides per al seu accés i/o utilització. L'accés i utilització dels continguts del lloc web després de l'entrada en vigor de les seves modificacions o canvis suposen l'acceptació dels mateixos.
No obstant això, l'accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis pot trobar-se sotmès a determinades condicions particulars, que seran, en tot cas, clarament mostrades i hauran de ser acceptades expressament per part dels usuaris. Aquestes condicions particulars poden substituir, completar o, si escau, modificar les presents condicions d'ús particulars.
HOSTAL ESTEBA 2017, S.L. es reserva el dret a modificar els termes i condicions aquí estipulats, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareixen aquestes condicions d'ús o mitjançant qualsevol mena de comunicació dirigida als usuaris.

3.- ACCÉS I REGISTRE.

L'accés i navegació pel Lloc Web no requereixen registre. No obstant això, per a la compra de determinats serveis, reserva dels mateixos o beneficiar-se de certs programes, entre d'altres, caldrà emplenar els formularis web habilitats a aquest efecte. El registre al lloc web és, llevat que s'indiqui expressament el contrari, gratuït.
En cas que no compti amb usuari i contrasenya d'accés a les nostres plataformes privades, allotjada en el Lloc Web, haurà de registrar des dels enllaços i/o formularis habilitats a aquest efecte, on haurà d'introduir totes les teves dades reals i veraces, atès que serà l’única manera que tindrem de poder processar les possibles comandes que realitzi en el futur, així com gestionar correctament la nostra relació comercial.
En cap cas HOSTAL ESTEBA 2017, S.L., es responsabilitzarà de la veracitat de les dades de registre facilitades pels usuaris finals, de manera que cada un d'aquests són els responsables de les possibles conseqüències i errors que posteriorment puguin derivar-se de la falta de veracitat de les dades.

4.- DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

HOSTAL ESTEBA 2017, S.L. és titular o, si escau, compta amb les llicències corresponents sobre els drets d'explotació de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la informació, materials i continguts d’aquesta.
En cap cas s'entendrà que l'accés, navegació i utilització del Lloc Web per part de l'usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d'aquests drets per part d’HOSTAL ESTEBA 2017, S.L.
L'usuari disposa d'un dret d'ús dels continguts i/o serveis del lloc web dins d'un àmbit estrictament domèstic.
Les referències a marques o noms comercials registrats, o altres signes distintius, ja siguin titularitat d’HOSTAL ESTEBA 2017, S.L. o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment d’HOSTAL ESTEBA 2017, S.L. o dels seus legítims titulars. En cap moment, excepte manifestació expressa en contra, l'accés, navegació o utilització del Lloc Web i/o dels seus continguts, confereix a l'usuari cap dret sobre signes distintius en ell inclosos.
Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts i/o serveis del lloc web i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos en la Web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit d’HOSTAL ESTEBA 2017, S.L. o, si escau, del titular dels drets corresponents.
En el cas que l'usuari enviï informació de qualsevol mena a HOSTAL ESTEBA 2017, S.L. a través de qualsevol dels canals habilitats a aquest efecte, l'usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, industrial, secret comercial o qualsevol altre dret de tercers, i que aquesta informació no té caràcter confidencial ni és perjudicial per a tercers.
L'usuari reconeix assumir la responsabilitat, deixant indemne a HOSTAL ESTEBA 2017, S.L. per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, arribant aquesta responsabilitat sense cap restricció l'exactitud, legalitat, originalitat i titularitat d’aquesta.

5.- ENLLAÇOS

5.1.- ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB

En cas que en el Lloc Web es mostressin enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, bàners o continguts enllaçats, HOSTAL ESTEBA 2017, S.L. informa que aquests es troben directament gestionats per tercers, no tenint HOSTAL ESTEBA 2017, S.L. ni mitjans humans, ni tècnics per conèixer de forma prèvia i/o controlar i/o aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als quals es puguin establir enllaços des del present lloc web.
En conseqüència, HOSTAL ESTEBA 2017, S.L. no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual es pogués establir un enllaç des del Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no limitatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general. En aquest sentit, si els usuaris tinguessin coneixement efectiu de què les activitats desenvolupades a través d'aquestes pàgines web de tercers són il·legals o contravenen la moral i/o l'ordre públic, hauran de comunicar immediatament a HOSTAL ESTEBA 2017, S.L. a l'efecte que es procedeixi a deshabilitar l'enllaç d'accés a aquestes, acció que es durà a terme en el menor temps possible.
En qualsevol cas, l'establiment de qualsevol classe d'enllaç des del Lloc Web a una altra pàgina web aliè no implicarà que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre HOSTAL ESTEBA 2017, S.L. i el responsable de la pàgina web aliena.

5.2.- ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEBS

HOSTAL ESTEBA 2017, S.L. posa a disposició dels usuaris, a través de diferents eines i aplicacions, mitjans d'enllaç que permeten als usuaris accedir a canals i pàgines diferents. La instal·lació d'aquestes aplicacions en el Lloc Web té per únic objecte facilitar als usuaris l'accés a aquests canals en les diferents plataformes i xarxes socials.
L'establiment d'aquestes aplicacions no implica l'existència de cap relació entre HOSTAL ESTEBA 2017, S.L. i el propietari, fabricant o distribuidor de la plataforma enllaçada, com tampoc l'acceptació i aprovació per part d’HOSTAL ESTEBA 2017, S.L. dels seus continguts i/o serveis, sent el seu propietari, fabricant o distribuidor l'únic responsable d’aquests.
En cap cas, HOSTAL ESTEBA 2017, S.L. comparteix amb tals propietaris de les pàgines webs externes, cap tipus d'informació privada sobre els seus usuaris, sent la seva única finalitat facilitar l'accés a elles per part dels usuaris. En aquest sentit, tota la informació que el propi usuari desitgi proporcionar a aquestes plataformes i/o pàgines webs externes, serà sota la seva pròpia responsabilitat, no intervenint en aquest procés HOSTAL ESTEBA 2017, S.L.
A causa de què l’HOSTAL ESTEBA 2017, S.L. no té cap control sobre el contingut allotjat en aquests canals, l'usuari reconeix i accepta que HOSTAL ESTEBA 2017, S.L. no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals l'usuari pugui accedir a aquestes pàgines ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en aquests. Per tal motiu, l'usuari ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els canals enllaçats, i sobre la informació pròpia o de tercers que vulgui compartir en aquests canals. 5.3.- ENLLAÇOS D’ALTRES PÀGINES AMB DESTINACIÓ EL LLOC WEB.
HOSTAL ESTEBA 2017, S.L. no autoritza l'establiment d'un enllaç a aquest lloc web des d'altres pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin les lleis, la moral o l'ordre públic, o les normes socials generalment acceptades. En tot cas, els usuaris podran establir enllaços a les seves respectives pàgines web sempre que sol·licitin l'autorització prèvia i expressa a HOSTAL ESTEBA 2017, S.L.
HOSTAL ESTEBA 2017, S.L. no té facultat ni mitjans humans i tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al present Lloc Web. HOSTAL ESTEBA 2017, S.L. no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgines web que estableixen aquest enllaç amb destinació al present Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

6.- CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

No està permès i, per tant, les seves conseqüències seran de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari, l'accés o la utilització del Lloc Web amb fins il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica, i, més específicament i sense que el següent llistat tingui caràcter absolut, queda prohibit:
1. Fer servir el lloc web de cap manera que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en la seva funcionalitat o a l'ordinador d'un tercer;
2. Fer servir el Lloc Web per a la transmissió, la instal·lació o la publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;
3. Fer servir el lloc web per recollir dades de caràcter personal d'altres usuaris;
4. Inscriure través del Lloc Web amb una identitat falsa, suplantat a tercers o utilitzant un perfil o realitzant qualsevol altra acció que pugui confondre a altres usuaris sobre la identitat de l'origen d'un missatge;
5. Accedir sense autorització a qualsevol secció del lloc web, a altres sistemes o xarxes connectades a la Plataforma, a cap servidor d’HOSTAL ESTEBA 2017, S.L. ni als serveis oferts a través del lloc web, per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim;
6. Trencar, o intentar trencar, les mesures de seguretat o autenticació del lloc web o de qualsevol xarxa connectada a aquesta, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts oferts en el Lloc Web;
7. Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura del lloc web o en els sistemes o xarxes d'HOSTAL ESTEBA 2017, S.L. Així com en els sistemes i xarxes connectats al Lloc Web;
8. Impedir el normal desenvolupament d'un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat disponible a través del lloc web o qualssevol de les seves funcionalitats, sigui alterant o tractant d'alterar, il·legalment o de qualsevol altra forma, l'accés, participació o funcionament d'aquells, o falsejant el resultat dels mateixos i/o utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment, i/o mitjançant qualsevol pràctica que atempti o vulneri cap manera les presents condicions d'ús.
L'incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per l'usuari, podrà dur aparellada l'adopció per HOSTAL ESTEBA 2017, S.L. de les mesures oportunes emparades en Dret i en l'exercici dels seus drets o obligacions, i pot arribar a l'eliminació o bloqueig del compte de l'usuari infractor, sense que hi hagi possibilitat d'indemnització pels danys i perjudicis causats.

7.- RESPONSABILITATS I GARANTIES

HOSTAL ESTEBA 2017, S.L. no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat absolutament tota la informació i/o dels serveis del lloc web, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació posada a disposició a través de la mateixa.
En conseqüència, HOSTAL ESTEBA 2017, S.L. no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del Lloc Web; (ii) l'absència d'errors en aquests continguts; (iii) l'absència de virus i/o altres components nocius en el Lloc Web o al servidor que el subministra; (iv) la invulnerabilitat del lloc web i/o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s'adoptin en aquesta; (V) la falta d'utilitat o rendiment dels continguts del Lloc Web; i (vi) els danys o perjudicis que causi, a sí mateix o, a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que HOSTAL ESTEBA 2017, S.L. estableix en el Lloc Web o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat del lloc web.
No obstant això, HOSTAL ESTEBA 2017, S.L. declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l'estat de la tècnica, per garantir el funcionament del lloc web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic, com dels continguts publicats al lloc web. Si l'usuari tingués coneixement de l'existència d'algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals i/o qualsevol altre dret, haurà de notificar immediatament a HOSTAL ESTEBA 2017, S.L. perquè aquesta pugui procedir a l'adopció de les mesures oportunes. HOSTAL ESTEBA 2017, S.L. no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts subministrats per tercers a través del lloc web.
HOSTAL ESTEBA 2017, S.L. no serà responsable sobre la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades en el Lloc Web provinents de fonts alienes a aquest (notícies externes, informes de professionals externs, etc.), així com tampoc de les contingudes en altres portals web mitjançant enllaçades del Lloc Web.
HOSTAL ESTEBA 2017, S.L. no assumirà responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús de les esmentades informacions. En tot cas, HOSTAL ESTEBA 2017, S.L. es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, temporalment o permanentment, l'accés, navegació, ús, allotjament i/o descàrrega del contingut i/o ús de serveis del lloc web, amb o sense prèvia notificació, als usuaris que contravinguin qualsevol de les disposicions detallades en les presents condicions d'ús, sense que hi hagi possibilitat de l'usuari d'exigir cap indemnització per aquesta causa.

8.- POLÍTICA DE PRIVACITAT I COOKIES

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització del lloc web seran tractades de conformitat amb el que disposa la Política de Privacitat que tot usuari ha d'acceptar expressament per poder utilitzar i registrar-se al lloc web.
Tot usuari que accepti les presents condicions d'ús, accepta de forma informada, expressa i inequívoca la nostra Política de Privacitat, podent exercir els drets que en aquesta matèria li corresponen, segons s'informa en l'esmentada Política de Privacitat

9.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquestes condicions d'ús es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten expressament, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Girona. Per presentar reclamacions en l'ús dels nostres serveis el client pot dirigir-se per correu a l'adreça electrònica o física indicada a l'apartat "Identificació" comprometent-nos a buscar en tot moment una solució amistosa del conflicte.